Thoi-gian-mo-ban-iphone-x

Thời gian đặt mua từ ngày 1 tháng 12, mở bán vào ngày 8 tháng 12

Thời gian đặt mua Iphone X từ ngày 1 tháng 12, mở bán vào ngày 8 tháng 12