Tag Archives: cố định

Chi tiết về chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định mới

Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định

Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được chính thức bắt đầu từ ngày 11/02/2017, việc chuyển đổi mã vùng điện thoại theo Quyết định số  2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 02/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển …

Xem thêm